Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa draudze

 

Viļāni ir sena apdzīvota vieta, kas rakstos minēta jau 1495. g. Kā viena no lielākajām tā laika muižām Latgalē. 1752. g., vietējā muižnieka Miķeļa Rika aicināti, Viļānos ieradās bernardīņi, lai veiktu draudzes garīgo aprūpi.

Ar M.Rika pūlēm un līdzekļiem 1772. g. Tika uzcelta mūra baznīca un klosteris.
Saziņā ar diecēzes bīskapu S.Bohušu, M.Riks Viļānu baznīcu, klosteri un citas ēkas 1775. gadā uzticēja bernardīņiem. Mogiļevas arhibīskaps jauno dievnamu konsekrēja 1777. gadā, piešķirot tam sv.Erceņģeļa Miķeļa titulu. 18. gs. Celtā katoļu baznīca un daļēji līdz mūsu dienām saglabājies klostera komplekss ir viens no nedaudzajiem šāda veida arhitektūras pieminekļiem Latvijā un Ziemeļeiropā. 1832. gadā Krievijas valdība aizliedza katoļu klosteru darbību, līdz ar to bernardīņi bija spiesti baznīcas un draudzes aprūpi nodot Mogiļevas diecēzes priesteriem.

1924. gadā, atsaucoties uz arhibīskapa-metropolīta A.Springoviča rūpēm par tautas garīgo atdzimšanu, Viļānos ieradās mariāņu kongregācijas tēvi Benedikts Skrinda un Broņislavs Valpitrs.

Līdz Otrajam pasaules karam Viļānos darbojās vairāk kā 40 mariāņu tēvu un brāļu. Klosteru darbību pēckara gados komunistiskā valdība uzskatīja par sevišķi nevēlamu. 1949. gadā mariāņi bija spiesti atbrīvot klostera telpas skolas vajadzībām, bet klosterim tika atstātas tikai dažas istabas. 1959. gadā stājās spēkā pilnīgs aizliegums mariāņu tēviem strādāt draudzē. Tās aprūpi atkal uzņēmās diecēzes priesteri, bet mariāņiem Viļāni bija jāatstāj. Tikai 1987. gadā mariāņu tēvi atgriezās Viļānos. 

Daudziem ticīgajiem un svētceļniekiem īpaši tuva un iemīlēta lūgšanu vieta ir Brīnumainā Krusta pakājē, kas atrodas baznīcas labajā navā. Daudzās pateicības votas liecina par brīnumainām fiziskām un dvēseles dziedināšanām, kuras divu gadsimtu laikā ticīgie saņēmuši no Žēlsirdīgā Jēzus atvērtās Sirds.

Kontakti:

Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas-katoļu draudze
Kultūras laukums 6a
Viļāni, LV-4650
LATVIJA
tel. (+371) 26572230

www.vilanubaznica.lv

Dievkalpojumi

Pirmdiena - sestdiena

7.30 – sv. Mise
16.00 – sv. Mise

Svētdiena 

9.00 – sv. Mise
12.00 – sv. Mise

Katrā mēneša 13. datumos - Fatimas Dievmātei veltīts dievkalpojums 

(izņemot 13.augustu, kad tiekamies Aglonā) 

15.00 Vissv. Sakramenta izstādīšana, adorācija
16.00 Fatimas dievkalpojums, rožukronis
18.00 Svinīga Sv. Mise
Procesija ar Vissv. Sakramentu un Fatimas Dievmātes skulptūru apkārt dievnamam (no maija līdz oktobrim)
Rožukroņa Gaismas daļas noslēpumi pie Fatimas Dievmātes skulptūras baznīcā (no novembra līdz aprīlim)
Jaunavas Marijas litānija
Svētība ar Vissv. Sakramentu
Dziedināšanas lūgšanas
Vissv. Sakramenta adorācija ar meditācijām

Katra mēneša I ceturtdienā

Plkst. 16.00 aicinām uz Svēto Stundu. Lai tā ir mūsu ticības atbilde Jēzum, kurš sirsnīgi lūdza apustuļus pirms savām ciešanām un nāves „vienu stundu palikt nomodā”.

Katra mēneša I piektdienā

Plkst. 9.00 aicinām piedalīties sv. Misē Brīnumainā Krusta pakājē pie Sanu altāra. Tā ir pateicības sv. Mise par visu, ko Jēzus mūsu labā ir darījis. Pateicības votas pie Brīnumaina Krusta liecina par ļoti daudzām brīnumainām dziedināšanām.


Katra mēneša I sestdienā

Plkst. 9.00 tiek svinēta sv. Mise par Viļānu draudzes Marijas Leģiona māsām un brāļiem, kuri ar savu darbu un sirsnīgu lūgšanu veic ļoti daudz draudzes dzīvē, apmeklējot slimniekus mājās un slimnīcā.


Katra mēneša I svētdienā

No plkst. 16.00 – 17.00 aicinām uz Vissv. Sakramenta adorāciju nodomā par Latviju.


Katra mēneša III piektdienā

Plkst. 9.00 baznīcā notiek kopējā, saliktā sv. Mise nodomā par mirušajiem. Mariāņu kongregācijas dibinātājs svētīgais St. Papčinskis MIC aicināja mariāņus katrā draudzē organizēt brālības, kuru uzdevums būtu lūgšana nodomā par mirušajiem.


Katra mēneša IV piektdienā

Pēc vakara sv. Mises tiek organizēts draudzes locekļu svētceļojums un lūgšanu nakts Aglonā Vissv. Sakramenta priekšā un Aglonas Dievmātes Brīnumdarītājas svētgleznas pakājē. Plkst. 19.00 tiek svinēta sv. Mise par Viļānu draudzi, MPA brāļiem un māsām,  mūsu draugiem un labdariem.

 

Rožukronis mūsu baznīca

Svētdienās un svētku dienās 30 min. pirms sv. Mises.
Darbdienās 30. min. pirms sv. Mises un plkst. 15.00.

 

Dieva Žēlsirdības sveču kapellā katru mēnesi notiek novennas

No mēneša pirmā datuma – par bērniem, mazbērniem un ģimenēm.

No mēneša desmitā datuma – par slimniekiem un dažāda veida atkarībās nonākušajiem (alkohols, narkotikas, erotomānija, azarta spēles utt.).

No mēneša divdesmitā datuma – par mirušajiem tuviniekiem, draugiem un labdariem.