Kā iestāties? 

Mariāņi ir priesteru un brāļu klostera kopiena. Tāpēc, lai iestāties pie mums, ir vajadzīga pārliecība par to, ka kandidātam ir aicinājums uz klosterdzīvi. Bet, ja viņš vēlās būt priesteris, tad arī jābūt vēlmei kļūt par priesteri.

Protams, ir vajadzīgs laiks, lai iepazīties ar kongregāciju, tāpēc var atbraukt pie mums uz kādu laiku, paskatīties, kā mēs dzīvojam, un piedalīties mūsu lūgšanās un darbā.

Postulāts. Ja lēmums iestāties ir pieņemts, tad sāksies pirmais formācijas posms, kas saucas „Postulāts”. Parasti tas ilgst no 9 mēnešiem līdz gadam un pārsvarā notiek Polijā, Pa šo laiku kandidātam ir iespēja iepazīt mūsu Kongregāciju, paskatīties uz dzīvi klosterī „no iekšienes”, apgūt poļu valodu, kā arī padziļināt savu kristieša formāciju.

Noviciāts. Šajā laikā kandidāts uz divpadsmit mēnešiem tiksi pilnīgi atšķirts no pasaules, lai tuvinātos Dievam. Šis laiks arī parasti tiek pavadīts kādā no Polijas klosteriem. Tas ir laiks veltīts lūgšanai, sevis pazīšanai un disciplinēšanai, lēmuma pieņemšanai, bet netrūkst arī intelektuālās formācijas – notiek lekcijas par garīgo dzīvi, psiholoģiju, Mariāņu vēsturi un likumdošanu utt. Pēc noviciāta, tiek rakstīts lūgums, lai saņemtu atļauju salikt pirmos svētsolījumus uz vienu gadu.

Pirmie svētsolījumi. Svētsolījumi – tas ir apsolījums Dievam ievērot šķīstības, nabadzības un paklausības tikumus saskaņā ar mūsu likumiem. Solījumi tiek doti uz vienu gadu, un tos atjauno katru gadu līdz mūžīgo svētsolījumu došanai. Ar pirmo svētsolījumu došanu kandidāts kļūst par Mariāņu Kongregācijsa locekli.

Seminārs vai juniorāts. Pēc noviciāta un pirmo svētsolījumu došanas jāturpina formācija. Ja jauns mariānis grib kļūt par priesteri, tad jāmācas Garīgajā Semināra, jo, lai tiktu ordinētam par priesteri, nepieciešams pabeigt teoloģijas studijas. Mācības Seminārā ilgst sešus gadus. Šajā laikā tiek pasniegti filozofijas un teoloģijas disciplīnas, protams, būs arī eksāmeni un beigās vajadzēs aizstāvēt maģistra diplomdarbu. Seminārā var iepazīties ar to, kas ir priestera kalpošana, iemācīsies runāt publiski utt. Garīgajā Seminārā pavadītais laiks ir arī  cilvēciskuma attīstīšanas un ticības padziļināšanas laiks, jo labam priesterim jābūt arī labam cilvēkam un kristietim.

Ja kāds nejūt aicinājumu uz priesterību, tad ir iespēja kļūt par klostera brāli. Tas nenozīmē, ka šis ceļš ir sliktāks, tas ir vienkārši savādāks. Pēc noviciāta  arī vajadzēs nopietni strādāt pie savas ticības padziļināšanas. Šis laiks saucas „Juniorāts” un ilgst parasti 3-4 gadus. Pēc tam seko mūža svētsolījumi un brālis tiek nozīmēts kalpošanai kādā no mūsu klosteriem saskaņā ar to, ko prot vislabāk.

Mūža svētsolījumi. Kad paiet trīs-četri gadi kopš pirmo svētsolījumu došanas, ir laiks dot solījumus uz visu mūžu. Semināristi to dara pēc trešā vai ceturtā kursa, bet brāļi – pēc juniorāta beigšanas. Tas ir pēdējais Baznīcas apstiprinājums, ka Dievs šo cilvēku aicina uz Kongregāciju.

Ordinācija. Tiem, kuri ir aicināti uz priesterību, formācijas process beidzas ar priestera svētībām. Pēc tam katrs no mums tiek nozīmēts kalpošanai kādā draudzē.

Bet kas tālāk? Tālāk ir kalpošanas ceļš Kristum un Baznīcai mūsu Kongregācijā. Var kalpot kā priesteris vai klosterbrālis kādā no mūsu draudzēm Latvijā vai ārzemēs, var arī turpināt studijas, ja ir vēlēšanās un dotības. Mariaņu kalpojuma ceļš ir grūts, bet skaists un mēs vienmēr esam atvērti uz visiem, kas pieklauvēs pie mūsu durvīm.

Kas ir vajadzīgs, lai iestāties?
Ir jābūt katoļticīgam vīrietim vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš jūt  aicinājumu uz klosterdzīvi (un priesterību). Jāiegūst vismaz vidējā vai vidējā speciālā izglītība un jābūt veselam gan fiziski, gan garīgi.

Lai iestātos pie mums, vajadzīgi sekojoši dokumenti:

1.   iesniegums brīvā formā Provinces Priekšniekam;

2.    CV;

3.    īss draudzes prāvesta ieteikums – raksturojums;

4.    kristības un iestiprināšanas apliecības;

5.     izglītības apliecībs kopija (uzrādot oriģinālu);

6.    medicīnas izziņa 86-u formā par veselības stāvokli;

            Ja Tu jūti aicinājumu iestāties mūsu kopienā vai vienkārši vēlies vairāk uzzināt par mums, bet vēl nezini, kāds ir Tavs aicinājums, tad raksti mums. Mūsu adresi atradīsi sadaļā kontakti.