Daugavpils Jēzus Sirds draudze

 

Jau pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās radās ideja, ka Forštates rajonā vajadzētu uzbūvēt baznīcu, diemžēl, politisko iemeslu dēļ, tas nebija iespējams. Pēc 1990. gada, kad Latvijā atkal varēja brīvi praktizēt savu ticību, iedzīvotāji atgriezās pie domas par baznīcas celšanu un draudzes veidošanu. Tika organizēti dievkalpojumi skolā, ticīgie pulcējās arī mājās, lai lūgtos šajā nodomā. Beidzot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pieņēma lēmumu par jaunas draudzes dibināšanu, kā arī sāka meklēt līdzekļus jaunā dievnama celšanai. Projekta autors ir arhitekts Alfreds Kokins. Par šīs draudzes pirmo prāvestu tika nozīmēts Daugavpils dekāns pr. Aleksandrs Madelāns, kurš pielika ne mazums pūļu gan, lai iegādātos zemi, gan atbalstīja būvdarbus, gan arī bija topošās draudzes dvēseļu gans. Pateicoties Vācijas kristiešu, kā arī dažu Saeimas un Daugavpils domes deputātu atbalstam bija iespējams paveikt baznīcas būvēšanas darbus. Jaunā baznīca tika iesvētīta 2006. gada 1. oktobrī – sv. Terēzes no Ļizje piemiņas dienā.

Pēc dievnama iesvētīšanas draudze tika nodota Mariāņu Kongregācijas tēvu aprūpē un par prāvestu nozīmēja pr. Andri Ševeli, kurš sākotnēji brauca apkalpot draudzi no Viļāniem, bet vēlāk pārcēlās uz dzīvi Daugavpilī.

Pateicoties viņa rūpēm un ticīgo atbalstam, turpinājās baznīcas un tās teritorijas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbi. 2008. gadā draudzei tika nozīmēti vēl divi priesteri.

2009. gadā pie draudzes formāli tika dibināts Mariāņu tēvu māja svētā Staņislava Papčinska godam.

Pašlaik draudzē ir četri tūkstoši locekļu, bet nereti dievkalpojumus apmeklē arī ticīgie no tuvākas vai tālākas apkaimes.

Kontakti:

Jēzus Sirds Romas-katoļu draudze
Baložu iela 3
Daugavpils, LV-5422
LATVIJA
tel. (+371) 654-48603

Draudzes mājas lapa: www.jsdraudze.lv

Dievkalpojumi

Pirmdiena

7.30 – Sv. Mise (latviešu val.)
18.30 – Sv. Mise (latviešu val., sprediķis – krievu val.)

Otrdiena

17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise (poļu val., sprediķis – krievu val.)

Trešdiena

17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise (latviešu val.)

Ceturtdiena

7.30 – Sv. Mise (latviešu val.)
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise (poļu val.)

Piektdiena

17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise (latviešu val., sprediķis – krievu val.)

Sestdiena

7.30 – Sv. Mise (poļu val.)
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise (latviešu val.)

Svētdiena 

9.00 – Vissv. Sakramenta adorācija
10.00 – Sv. Mise (poļu val.)
12.00 – Sv. Mise (latviešu val.)
15.00 – Sv. Mise (krievu val.)

Katra mēneša 11. datumā

Īpašs dievkalpojums Lurdas Dievmātes godam ar Sv. Misi nodomā par slimniekiem. Dievkalpojuma kartība: 
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise, piedošanas lūgšana, svētība ar Vissv. Sakramentu, aizlūgums par slimniekiem

Katra mēneša 13. datumā

Īpašs dievkalpojums Fatimas Dievmātes godam ar Sv. Misi nodomā par visiem dievkalpojuma dalībniekiem. Dievkalpojuma kartība: 
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise, Euharistiskā procesija (no maija līdz oktobrim), Vissv. Sakramenta adorācija ar meditāciju un dziesmām

Katra mēneša pēdējā piektdienā

18.30 kopīga Sv. Mise par mirušajiem tuviniekiem