Mariāņu Palīgu Apvienība

Mariāņu Palīgu Apvienība (MPA) tika dibināta ASV 1945. gadā. Sākumā tas bija neliela tēvu mariāņu atbalstītāju grupa, kas vēlējās solidarizēties ar mums un piedalīties mūsu garīguma labumos un apustulātā. 1994. gadā radās ideja dot iespēju arī Polijas ticīgiem iestāties šajā apvienībā, bet 2002. gadā tāda iespēja ir arī Latvijā. Visā pasaulē tagad ir ap 1,5 miljons mariāņu palīgu, kas lūdzās par mums, daudzi aktīvi piedalās mūsu darbībā kā arī atbalsta ar ziedojumiem.

MPA mērķis ir – kā to norāda Apvienības statūti – Dieva godības sludināšana, Bezvainīgi Ieņemtās Vissvētākās Jaunavas Marijas kulta attīstīšana, Dieva Žēlsirdības apustulāts, lūgšana par mirušajiem, garīgas kārtas aicinājumu stiprināšana kā arī aktīva piedalīšanas Baznīcas misijā.

Lai cik vispārīgi tas neskanētu, tomēr MPA locekļu darbs ir ļoti svarīgs ieguldījums – pirmām kārtām tā ir lūgšana par Baznīcas un Mariāņu Kongregācijas vajadzībām, grāmatu izdošana, palīdzība mūsu Kongregācijai ar darbu vai citā veidā. Godīgi sakot ja nebūtu MPA, tad mariāņi nevarētu tik labi funkcionēt, kā tagad.

Pašlaik Latvijā ir ap 800 MPA locekļu. Apvienību vada mariāņu tēvs Rinalds Stanķēvičs MIC. Parasti MPA vadītājs pieņem arī citu vārdu un pat ja viņš atstāj savu amatu, nākošajam ir pienākums pieņemt to pašu. Tāpēc Latvijā ir pieņemts, ka Apvienības vadītāju sauc par tēvu Benediktu MIC. Polijā tas ir tēvs Vladislavs MIC utt.

Par MPA locekli var kļūt katrs katolis neatkarīgi no stāvokļa un vecuma – gan priesteri, gan klostera ļaudis, gan arī laji. Pārsvarā ir protams laji. Var iestāties gan uz noteikto laiku gan arī uz nenoteikto, tas ir atkarīgs no izvēles.

Katra MPA locekļa pienākums ir pirmkārt dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju un Baznīcas mācību. Rūpēties par Dievmātes godināšanu savā dzīvē un tur, kur dzīvo. Vismaz reizi mēnesī lūgties vienu Rožukroņa daļu, Dieva Žēlsirdības kronīti vai Dievmātes Desmit Tikumu kronīti visu dzīvo un mirušo Mariāņu Kongregācijas un MPA locekļu nodomā. Upurēt par dvēselēm šķīstītavā savas gandarīšanas aktus un grūtības.

Visi MPA locekļi – dzīve un mirušie – ņem dalību Mariāņu Kongregācijas garīgājos labumos. Tēvi un brāļi katru dienu ludzās par Apvienības locekļiem, kā arī katru dienu tiek celebrēta sv Mise MPA locekļu nodomā. Ņem dalību nepārtrauktā Dieva Žēlsirdības novennā. Kā arī katru pirmo mēneša piektdienu un sestdienu, Kunga Jēzus Kristus, Dievmātes svētkos un Kongregācijas aizbildņu piemiņas dienās tiek upurētas sv. Mises par Apvienības locekļiem.

Latvijā t. Benedikts uztur pastāvīgo kontaktu ar MPA locekļiem. Periodiski tiek organizētas tikšanas, rekolekcijas, svētceļojumi  lai padziļināt gan garīgo dzīvi, gan arī savstarpējas saites.

MPA centrs Latvijā atrodas Vīļānos, bet Apvienības locekļi ir visās Latvijas malās un tas arī mums, mariāņiem, liek justies droši, jo zinām ka ir cilvēki, kas lūdzās par mums.

Ja kāds jūt aicinājumu pievienoties Mariāņu Palīgu Apvienībai vai vienkārši uzzināt vairāk, lūdzam sazināties ar t. Benediktu.

Kontakts ar MPA

Kultūras laukums 6a, Viļāni, LV-4650
Mob.tālr.:+371 26220802 
(tēvs Benedikts MIC - R. Stankēvičs)
e-pasts: vicepostulators@inbox.lv