Menu:

Adrese

Kultūras laukums 6a
Viļāni, LV-4650
LATVIJA
tel. (+371) 646-62413

 

Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa draudze

 

baznica

Vārds prāvestam

Man ir liels prieks, ka kopīgiem spēkiem izdevies īstenot ilgi loloto sapni – ievietot informāciju par mūsu draudzi arī internetā.
Viļānu svētā Ercenģeļa Miķeļa baznīcu un klosteri apmeklē daudz svēt- ceļnieku ne tikai, lai piedalītos Dievmātes go- dam veltītajos diev- kalpojumos, bet gandrīz katru dienu. Viņi bieži jautā, kur ir iespējams iepazīties ar to, kas notiek mūsu baznīcā, un kādā veidā šo informāciju var iegūt. Jautājumu parasti ir daudz, un brīžiem ir grūti uzreiz sniegt izsmeļošu atbildi. Man liels prieks, ka tagad ir iespēja kaut nedaudz iepazīstināt Jūs ar mūsu draudzi.
Saprotu, ka šeit nav pieejama pilnīgi visa informācija par mums, bet ar laiku mēs novērsīsim šo nepilnību. Turklāt, Jums ir unikāla iespēja lejupielādēt mūsu draudzes avīzi PDF formātā, kurā atrodama aktuālākā informācija par dievkalpojumiem, kā arī dažādi raksti. Šī avīze iznāks reizi mēnesī.
Ļoti gribētu, lai, gan interneta mājas lapā, gan mūsu avīzē būtu vispusīga informācija par notikumiem, tāpēc gaidām uz Jūsu draudzes locekļu at­saucību un atbalstu. Iespēju robežās, ar prieku, publicēsim arī Jūsu iesūtītos rakstus. Kā draudzes locekļi esam aicināti „rakstīt" mūsu draudzes vēsturi.
Aicinu atbalstīt mūs ar savām lūgšanām, lai darbs, kuru veik­sim, būtu Dieva svētīts un Jaunavas Marijas mīlēts. Novēlu Dieva svētību Jums visiem!

pr. Rinalds Stankēvičs MIC
Viļānu draudzes prāvests