Menu:

Kā kļūt par mariāni

 

Papczynski

Mariāņu Dibinātais un Atjaunotais

Pirmie soļi
„Kas ir aicinājums?” – vispirms jāatbild uz šo jautājumu. Bieži mēs dzirdam, ka kāds ir sadzirdējis Dieva aicinājumu uz priesterību vai uz dzīvi klosterī. Dievs katram cilvēkam ir devis savu aicinājumu – citiem uz pilnīgu atdošanos kalpošanai Baznīcai, citiem uz vientuļu dzīvi, lai lūdzoties palīdzētu tiem, kas aktīvi darbojas Dieva druvā. Citus Dievs aicinājis uz ģimenes dzīvi, jo nav iespējams būt par labu tēvu vai māti bez Dieva palīdzības. Jā, šeit nevajag brīnīties – veidot ģimeni – tas arī ir aicinājums!
Tātad sākumā Tev jāatpazīst uz kādu dzīves viedu Dievs Tevi aicina. Pirmām kārtam jāieklausās savā sirdī – kādu dzīves veidu vēlies un kā vari vislabāk realizēt Dieva un tuvākā mīlestības bausli. Dievs bieži „ieliek” cilvēkā vēlēšanos realizēt aicinājumu. Ja vīrietis iestājas Garīgajā Seminārā, bet nevēlas kalpot kā priesteris, tad ir nopietnas šaubas, vai tas ir viņa aicinājums. Protams, gadās, ka šī Dieva dotā velēšanās var būt dziļi apslēpta, jo esam vāji un ne vienmēr dzirdam Dieva balsi. Tāpēc, ja nezini, ko darīt, vai šaubies, tad lūdzies, lai Dievs palīdz Tev atklāt aicinājuma dāvanu, ko Viņš Tev ir devis.
Bet, protams, tikai ar vēlēšanos nepietiek. Ja Dievs grib, lai cilvēks izvēlētos kādu konkrētu dzīves veidu, tad dod šim cilvēkam žēlastību realizēt aicinājumu. Nevar likt kādam spēlēt ģitāru, ja nav klāt šī instrumenta. Tāpēc nākamais solis ir savu dotību atpazīšana un analīze, jo tavā rīcībā Dievs dos arī „instrumentus”, lai tu varētu realizēt savu aicinājumu.
Trešais solis ir aicinājuma apstiprināšana. Neviens cilvēks nav tiesnesis savās lietās. Aicinājumu apstiprina Baznīca. Šeit parasti tiek pārbaudīta cilvēka ticība. Ja kāds saņem kādu amatu Baznīcā, tad Dievs dod īpašu žēlastību to pareizi pildīt. Protams, nav ideāla cilvēka, bet Dievs uzticas vājajiem, lai pilnībā parādītos Viņa spēks. Trešajā solī parasti ir redzams, vai tas, kurš jūt aicinājumu un kuram ir dotības to realizēt, tiešām nemaldās un ir gatavs uzticēties Dievam. Kopienas piedāvā formācijas laiku, kurā tiek izvērtēts aicinājums.
Galvenais, lai tu nebaidītos sadzirdēt „nē”. Jo tas nenozīmē, ka neesi aicināts, bet tikai to, ka tieši šī kopiena nav priekš Tevis vai to, ka vēl nav pienācis laiks.

Izvēle
Pieņemsim, ka Tu jūti aicinājumu uz dzīvi kādā klostera kopienā vai vēlies kļūt par priesteri. Esi pārliecināts, ka Tev arī ir dotības, lai pieņiemt šo izaicinājumu. Bet tāpat kā laulībā vīrietis nevar apprecēt visas sievietes, bet tikai vienu, tā arī jāizveltās, kur realizēt aicinājumu uz priesterību vai klosterdzīvi. Jāiepazīst vairākas kopienas, diecēzes Garīgā Semināra dzīvi (piemēram Rīgas Garīgais Seminārs), vērts arī parunāt ar priesteri. Protams iesaku arī iepazīties ar Mariāņu Kongregāciju, varbūt Dievs Tevi aicina pie mums. Tad pašam jālemj, uz kurieni doties.

darbs

Darbs

Mariāņu formācija
Mariāņi ir priesteru un brāļu klostera kopiena. Tāpēc, lai iestāties pie mums, ir vajadzīga pārliecība par to, ka Tev ir aicinājums uz klosterdzīvi. Bet, ja vēlies būt priesteris, tad arī Tavā sirdī jābūt vēlmei kļūt par priesteri.
Protams, ir vajadzīgs laiks, lai mēs pazītu tevi un tu – mūs. Vari atbraukt pie mums uz kādu laiku, paskatīties, kā mēs dzīvojam, un piedalīties mūsu lūgšanās un darbā.

Postulāts. Ja pieņemsi lēmumu iestāties, tad sāksies pirmais formācijas posms, kas saucas „Postulāts”. Parasti tas ilgst no 9 mēnešiem līdz gadam un pārsvarā notiek Polijā, jo mēs neesam tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Pa šo laiku tev ir iespēja iepazīt mūsu Kongregāciju, paskatīties uz dzīvi klosterī „no iekšienes”, kā arī padziļināt savu kristieša formāciju.
Noviciāts. Šajā laikā tu uz divpadsmit mēnešiem tiksi pilnīgi atšķirts no pasaules, lai tuvinātos Dievam. Netrūkst arī intelektuālās formācijas – noviciātā tiks pasniegtas lekcijas par garīgo dzīvi, psiholoģiju, Mariāņu vēsturi un likumdošanu utt. Pēc noviciāta, tiek rakstīts lūgums, lai saņemtu atļauju salikt pirmos svētsolījumus uz vienu gadu.

Papczynski

Esam dažādi

Pirmie svētsolījumi. Svētsolījumi – tas ir apsolījums Dievam ievērot šķīstības, nabadzības un paklausības tikumus saskaņā ar mūsu likumiem. Solījumi tiek doti uz vienu gadu, un tos atjauno katru gadu līdz mūžīgo svētsolījumu došanai. Ar pirmo svētsolījumu došanu Tu kļūsti mariānis, bet tas vēl nav viss.
Seminārs vai juniorāts. Pēc noviciāta un pirmo svētsolījumu došanas jāturpina formācija. Ja vēlies kļūt par priesteri, tad jāmācas Garīgajā Semināra, jo, lai tiktu ordinētam par priesteri, nepieciešams pabeigt teoloģijas studijas. Mācības Seminārā ilgst sešus gadus. Šajā laikā tu klausīsies filozofijas un teoloģijas kursu, protams, būs arī eksāmeni un beigās vajadzēs aizstāvēt maģistra diplomdarbu. Seminārā iepazīsies ar to, kas ir priestera kalpošana, iemācīsies runāt publiski utt. Bet tas vēl nav viss – Garīgajā Seminārā pavadītais laiks ir arī tava cilvēciskuma attīstīšanas un tavas ticības padziļināšanas laiks, jo labam priesterim jābūt arī labam cilvēkam un kristietim.
Ja nejūti aicinājumu uz priesterību, tad ir iespēja kļūt par brāli. Tas nenozīmē, ka šis ceļš ir sliktāks, tas ir vienkārši savādāks. Pēc noviciāta tev arī vajadzēs nopietni strādāt pie savas ticības padziļināšanas. Šis laiks saucas „Juniorāts” un ilgst parasti 3-4 gadus. Pēc tam seko mūža svētsolījumi un brālis tiek nozīmēts kalpošanai kādā no mūsu klosteriem saskaņā ar to, ko prot vislabāk.
Mūža svētsolījumi. Kad paiet trīs četri gadi kopš pirmo svētsolījumu došanas, ir laiks dot solījumus uz visu mūžu. Semināristi to dara pēc trešā vai ceturtā kursa, bet brāļi – pēc juniorāta beigšanas. Tas ir pēdējais Baznīcas apstiprinājums, ka Dievs tevi aicina pie mums.
Ordinācija. Tiem, kuri ir aicināti uz priesterību, formācijas process beidzas ar priestera svētībām. Pēc tam katrs no mums tiek nozīmēts kalpošanai kādā draudzē.
Bet kas tālāk? Viss Dieva rokās.

gura kalvarija

Priesteru ordinācija

Kas ir vajadzīgs, lai iestāties?
Tev ir jābūt katoļticīgam vīrietim vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš jūt no Dieva aicinājumu uz klosterdzīvi (un priesterību). Tev jāiegūst vismaz vidējā vai vidējā speciālā izglītība un jābūt veselam gan fiziski, gan garīgi.

Lai iestātos pie mums, vajadzīgi sekojoši dokumenti:

1.   iesniegums Provinces Priekšniekam un motivācijas vēstule, kādēļ gribu kļūt par mariāni;

2.    sīka autobiogrāfija;

3.    draudzes prāvesta ieteikums – raksturojums;

4.    skolas vai darbavietas raksturojums;

5.    kristības un iestiprināšanas apliecības;

6.    noraksts no apliecības par izglītību;

7.    medicīnas izziņa par veselības stāvokli;

            Ja tu jūti aicinājumu iestāties mūsu kopienā vai vienkārši vēlies vairāk uzzināt par mums, bet vēl nezini, kāds ir Tavs aicinājums, tad raksti mums.

Uz augšu