Menu:

Kontakts ar mums

Tēvi mariāņi
Kultūras laukums 6a,
Viļāni, LV-4650.
Tālr.: +371 64662413
e-pasts: mariani@mariani.lv

Jaunumi mariāņu kopienā

 

JAUNĀ 2016. GADA PIRMAJĀ DIENĀ

Betlēmes gaisma mūs ir ievadījusi Jaunajā 2016. gadā. Ziemassvētku oktāvas noslēgumā un pirmajā Jaunā gada dienā Baznīcas liturģija caur Evaņģēliju mūs atkal aicina pietuvoties Betlēmes noslēpumam, lai kopā ar Dieva Māti Mariju, Jāzepu un ganiem kaut uz brīdi pakavētos Bērna Jēzus silītes tuvumā, jo šajā ainā ir kas pārsteidzošs un neizsmeļams: tas ir kontrasts starp neizmērojamo Iemiesošanās noslēpumu un to vienkāršību, pazemību un nabadzību, kādā Dievs ienāk pasaulē.

Kalendārā gada pirmajā dienā Baznīcā tiek svinēti Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes svētki. Ar šiem svētkiem Baznīca vēlas atgādināt, ka sākums visam un visa beigas ir Dievs – Vārds, kurš kļuva Miesa Marijas klēpī: Jēzus Kristus, vakar un šodien, tas pats arī uz mūžiem, kā to apgalvo vēstules ebrejiem autors. Pie Viņa steidzamies, jo Viņš ir Dieva atbilde uz visiem mūsu jautājumiem. Tāpēc ir nepieciešams apstāties un ieklausīties, jo patiesībā visas mūsu ilgas un cerības ir saistītas ar kādu, kas mūs mīl. Kas ir mums blakus. Nepārtraukti, vienmēr. Tas ir Emanuels – Dievs-ar-mums. Tas ir Bērns Jēzus, kas mums ir atklājis lielo Dieva mīlestību, kas ir stiprāka par mums; mīlestība, kas mūs radīja un atpestīja; kura mūs uztur, vada un kura vienkārši ir ar mums. Vairs neesam vieni paši, un savu dzīvi neveidojam, paļaujoties vienīgi uz saviem spēkiem. Neesam vairs bāreņi, jo Dieva Dēls ir ar mums un vēlas veidot ar mums brīnišķīgas mīlestības attiecības. Tas mūs iedrošina tuvoties Dievam, jo Dieva Bērna klātbūtnē jūtamies drošībā, tātad neapdraudēti un mīlēti.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 31.12.2015 22:01:29ĻAUT DIEVAM SEVI MĪLĒT

Uz šīm pārdomām mani vedināja kāds nesen dzirdēts stāsts par cilvēku, kurš, netikdams galā ar savas dzīves bezjēdzības sajūtu, meklēja psihologa palīdzību, jo jau ilgāku laiku jutās nelaimīgs. Psihologs, viņu uzklausījis, sacīja: „Varbūt jums vajadzētu nodibināt ģimeni?”, uz ko vīrietis atbildēja: „Man ir jauka sieva, kuru es mīlu, tomēr tajā nerodu pilnīgu piepildījumu.” Psihologs turpināja: „Nu, tad padomājiet par bērniem, jo viņi nes tik daudz prieka!” „Mums ir četri bērni, bet, neraugoties uz to, manī joprojām ir šī tukšuma sajūta.” „Varbūt Jums jāsāk ceļot? Pasaule ir tik daudzveidīga un skaista – tas paplašinās jūsu redzesloku.” „Paldies par padomu, bet mans darbs ir saistīts ar ceļojumiem. Es braucu no pilsētas uz pilsētu, no valsts uz valsti, bet arī tajā nerodu dzīves jēgu.”

Nezinādams, ko vēl ieteikt, psihologs piedāvāja: „Ziniet, pie mums ir atbraucis cirks. Aizejiet šovakar uz izrādi un vienkārši atpūtieties.” „Es nevaru iet uz cirku atpūsties”, skumji atbildēja vīrietis. „Esmu šī cirka klauns un šovakar man jāuzstājas...”


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 05.12.2015 19:37:54MARIĀŅU TĒVU KLOSTERA PASPĀRNĒ PAVADĪTA DIENA

Šī gada 31.oktobrī Mariāņu tēvu klosterī Viļānos pulcējās piedošanas rekolekciju "Mīlēt un piedot" (turpmāk tekstā – rekolekcijas) vadītāji un dalībnieki, lai dalītos ar citiem savās saņemtajās Dieva žēlastības dāvanās; lai bagātinātos, klausoties citu rekolekciju dalībnieku stāstos un izvērtētu piedošanas rekolekciju ietekmi uz ikdienu.

Rekolekciju aizsākums Latvijā meklējams 2009.gadā. Toreiz to organizatore un rīkotāja bija (un ir bijusi visus šos gadus) Euharistiskā Jēzus māsu kongregācijas māsa Marija Terēze. Laika posmā no 2009. līdz 2016.gadam kopā rekolekcijās piedalījās 45 cilvēki (neskaitot vadītājus).


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.11.2015 15:58:30KĀPĒC ES MĪLU TEVI, MARIJA?

Kāda ir Marijas loma mūsu svēttapšanā? Kāpēc tik svarīga ir viņas klātbūtne un piemērs mūsu ceļā uz svētumu? Kāpēc mums jālūdz viņas aizbildniecība? Kāpēc mums jāseko svēto paraugam?

Šis referāts sastāv no trim punktiem: pirmajā pārdomāsim to, kāpēc Terēze mīlēja Dievmāti, otrajā – kā sekot Marijas un Terēze pazemības, paļāvības un mīlestības piemēram un trešajā – runāsim par Terēzes paveikto garīgo revolūciju: taisno ceļu uz svētumu.

1. Kāpēc es mīlu Tevi, Marija?

Svēto Terēzi no Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga mēs varam uzskatīt par lielu Dievmātes godinātāju. Jau kopš agras bērnības Terēzei bija tuvas attiecības ar Mariju. Meitenei vēl nebija četri gadi, kad savās mājās viņa izveidoja nelielu altāri Dievmātes godam un rūpējās, lai tur vienmēr būtu ziedi un svecītes.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.09.2015 16:34:40KATRU GADU SAVĀDĀKI

Daudzu gadu garumā Dievmātes dzimšanas svētkos Viļānu baznīcas un Sv. Terēzes rožu dārzā tiek veidoti ziedu paklāji no visdažādāko krāsu ziedlapiņām, kas saplūktas no samtenēm, dālijām, asterēm un citiem ziediem. Katru gadu šie paklāji ir savādāki, jo katru gadu tiek izvēlēts cits moto. Šogad ziedu paklāju vienojošā tēma bija Svētā Gara dāvanas un Svētā Gara izpausme cilvēka dzīvē.

Kā pastāstīja draudzes prāvests t. Rinalds MIC, centrālajā ziedu paklājā, kas tapa Sv. Terēzes dārzā, attēlots balodis – Svētā Gara simbols un septiņas Svētā Gara liesmas. Otrajā paklājā no ziedlapiņām "noausta" atvērta grāmata ar burtiem alfa (α) un omega (Ω), kas simbolizē, ka Dievs Svētais Gars darbojas caur Dieva vārdu, pateicoties kuram mēs saņemam Dieva gaismu, kas parāda ceļu, pa kuru dzīvē iet. Trešajā paklājā – biķeris, hostija, maizes klaips un zivs. Šis paklājs parāda Svētos Sakramentus, pateicoties kuriem Dievs darbojas mūsu dzīvē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 16.09.2015 20:12:41PRIESTERA ERNESTA JANSONA MIC PIRMIE SVĒTSOLĪJUMI

2015. gada 8.septembrī Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā savus pirmos svētsolījumus Priesteru Mariāņu Kongregācijā salika pr. Ernests Jansons MIC.

Svinīgo dievkalpojumu vadīja pr. Pāvels Zeiļa MIC, Mariāņu Kongregācijas Latvijas Vikariāta priekšnieks. Sv. Misi koncelebrēja Daugavpils dekanāta dekāns pr. M. Sivickis, kā arī citi Daugavpils dekanāta priesteri. Īpašs viesis bija Mariāņu Ģenerālpriekšnieka pārstāvis arhimandrits Sergejs Gajeks MIC, Baltkrievijas Grieķu Katoļu Apustuliskais vizitators.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.09.2015 11:29:25DIEVAM VELTĪTS MŪŽS

2015. gada 7. septembrī Viļānu svētā erceņģeļa Miķeļaa draudzes dievnamā pulcējās Latvijas bīskapi, priesteri, Rīgas Garīgā semināra studenti, kā arī ticīgie, lai kopīgi pieminētu 100 gadadienu kopš priestera Viktora Pentjuša MIC dzimšanas un lai aizlūgtu par viņa dvēseli.

Pirms svētās Mises Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš, Dr. Theol. prezentēja grāmatu "Ceļā ar krustu pie Jēzus", kurā viņš ir apkopojis tēva Viktora teiktos sprediķus Rīgas svētā Jēkaba katedralē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.09.2015 11:28:53PIRMIE SVĒTSOLĪJUMI

2015. gada 8.septembrī pl. 12.00 Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā savus pirmos svētsolījumus Priesteru Mariāņu Kongregācijā saliks pr. Ernests Jansons.

Pr. E. Jansons tika ordinēts par priesteri 2003. gadā, kalpoja kā vikārs Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Daugavpils sv. Pētera Ķēdēs draudzē un Livānu draudzē, vēlāk tika iecelts par Izvaltas un Borovkas prāvestu. Ar bīskapa Jāņa Buļa atļauju 2013. gadā iestājās Priesteru Mariāņu Kongregācijā. Pēc formācijas laika Viļānu klostermājā, bet vēlāk Skurcas (Polija) klosterī tika pielaists pie pirmo svētsolījumu salikšanas.

Visi tiek laipni aicināti piedalīties pr. Ernesta svētsolījumu salikšanas svinībās.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 10.08.2015 17:29:56PIE TAUTIEŠIEM GAREZERĀ

Šodien svinam Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadienu. Kā zināt, Latvijā arhibīskapa – metropolīta sēdeklis atrodas Rīgā pie sv. apustuļa Jēkaba, pirmā apustuļa – mocekļa katedrāles, kura celta tālajā 1225. gadā. Tāpēc svētdienā, kura ir vistuvāk 25. jūlijam Latvijā svinam šos svētkus, vienlaicīgi atceroties arī savas draudzes dievnama, savas baznīcas iesvētīšanu.

 

Ko nozīmē baznīcas konsekrācija? Tas nozīmē, ka konkrēta celtne pēc pasvētīšanas vairs nekalpo laicīgiem mērķiem – tā nav koncertzāle vai laicīga rakstura tikšanās vieta, bet tā pilnībā ir nodota kalpošanai lielākam Dieva godam, vienlaicīgi tā kalpo cilvēku svētdarīšanai un pestīšanai. Tieši baznīcā – Dieva namā ticīgie saņem kristības sakramentu, citus sakramentus. No baznīcas ticīgs cilvēks tiek izvadīts mūžībā. Es ceru un esmu pārliecināts, ka katrs no Jums svētdienās un svētku dienās apmeklējat dievnamu, lai tādā veidā Dievs varētu svētīt Jūsu dzīvi, lai Jūs varētu netraucēti izkopt savu garīgo dzīvi. Un par to ir liels prieks.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 26.07.2015 18:04:22DIEVKALPOJUMS ČIKĀGĀ

Turpinās skaistais jubilejas gads, kad latvieši visā pasaulē svin 800 gadu jubileju, kopš pāvests Inocents III tālajā 1215. gadā Laterāna IV koncila laikā Livoniju (tagadējo Latviju un Igauniju) pasludināja par Terra Mariana – Dievmātes zemi. Pirms dažiem mēnešiem šo jubileju skaisti svinēja Vatikānā, arī Rīgā notika starptautiska konference vairāku dienu garumā. Latvijā centrālās jubilejas svinības notiks 14. un 15. augustā Aglonā, kad ticīgie pulcēsies kopā, lai svinētu Aglonas Dievmātes – Māras Zemes Karalienes, Debesīs Uzņemšanas svētkus.

Svētdien, 19. jūlijā uz kopīgu dievkalpojumu un tikšanos Čikāgas Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā pulcējās latviešu katoļi un citu konfesiju ticīgie, lai pateiktos Dievam par šo skaisto dāvanu – 800 gadus dzīvot Dievmātes patvērumā.

Svētās Mises sākumā t. Rinalds Stankēvičs MIC no Viļāniem klātesošajiem nodeva sirsnīgus sveicienus no visiem Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapiem, kā arī no Latvijas Konsekrēto personu konferences. Uzrunas laikā sprediķotājs runāja ne tikai par šodien paredzēto un dzirdēto Dieva Vārdu, bet arī par Dievmātes spēcīgo aizbildniecību pār Baznīcu, pār Latviju un latviešiem visā pasaulē. Pieminēja arī Čikāgas Aglonas Dievmātes draudzes baznīcu, kurā vairāk nekā 50 gadus ticīgie varēja smelt spēkus savai garīgai dzīvei.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 24.07.2015 12:31:31CEĻĀ AR KRUSTU PIE JĒZUS

Pienākusi Dievmātes zemes 800 gadu jubileja. Mūsu dzīves gadu ātrajā ritējumā šim gadam ir jākļūst ne tikai par Māras zemes jubilejas gadu, bet arī par dziļu pārdomu laiku mūsu sirdīs. Šo notikumu Baznīca atzīmēja ar maija beigās organizēto konferenci „Terra Mariana 800: ticības un sabiedrības dialogs”, tomēr viss šis gads ir veltāms šī svarīgā notika svinēšanai. Jāpateicas Dievam un Marijai, ka mūsu mazā tauta joprojām turas pie savas zemītes, ko Dievs tai devis.

Šis gads ievērojams ar Rīgas Garīgajam semināram nozīmīgu priesteru 100 gadu jubilejām: ilggadējam semināra rektoram un inspektoram monsinjoram Leonīdam Kozlovskim 30. maijā, garīgajam tēvam Viktoram Pentjušam MIC 7. septembrī un vairāku grāmatu autoram tēvam Pēterim Cirsim SJ 14. novembrī aprit simtā dzimšanas diena. Tēva Viktora Pentjuša MIC jauno grāmatu „Ceļā ar krustu pie Jēzus” paredzēts prezentēt Aglonā 14. augustā un Viļānos 7. septembrī.

Šī grāmata varētu atvērt daudzu cilvēku sirdis Dievam, likt ielūkoties savas dvēseles plašumos un varbūt arī skart kādu jauniešu sirdis, kurām Dievs devis aicinājumu uz garīgo kārtu, iestājoties seminārā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 24.07.2015 12:17:46PRIESTERU REKOLEKCIJAS

No 2015. gada 6. līdz 9. jūlijam notika Rēzeknes - Aglonas diecēzes priesteru ikgadējās rekolekcijas, kuras vadīja tēvi no Mariāņu kongregācijas .


Rekolekciju ietvaros notika Vissvētākā Sakramenta adorācija, vairākas konferences un garīgās pārdomas, kā arī kopēja lūgšana un dalīšanās par savu priesterisko kalpojumu un dzīvi savā draudzē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 13.07.2015 10:31:40DIEVA MĪLESTĪBAS PIESKĀRIENS: MĪLĒT UN PIEDOT

No 27. jūnija līdz 4. jūlijam Sarkaņu rekolekciju mājā notika Labā Samarieša apvienības organizētās ignāciskās klusuma rekolekcijas „Mīlēt un piedot”. Rekolekcijas vadīja Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze, pr. Imants Medveckis MIC un Renāte Vancāne. Lielu ieguldījumo rekolekciju organizēšanā un norisē sniedza Lolita Dimpere. No dažādām Latvijas vietām bija ieradušies 10 dalībnieki.

Bieži vien pagātnē piedzīvotie pāri darījumi un ievainojumi, kurus esam piedzīvojuši, mūs padara nebrīvus. Liela daļa šo ievainojumu saņemti jau bērnībā. Ja mūsu fiziskās rētas sadzīst, tad emocionālie ievainojumi paliek. Aizvainojumi, sirdī palikušais rūgtums, naids un bailes traucē tuvoties un uzticēties Dievam, traucē attiecībās ar citiem cilvēkiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 13.07.2015 10:11:41KONSEKRĒTO PERSONU REKOLEKCIJAS

Turpinās pāvesta Franciska izsludinātais Konsekrētās dzīves gads, kad kopīgi ar visu Dieva tautu pateicamies par šo īpašo aicinājumu. Vienlaicīgi lūdzamies gan par tiem, kuri šo aicinājumu savā dzīvē realizē, gan arī par tiem, kurus Dievs aicina vai tikai kādreiz vēl aicinās šim īpašajam kalpojumam Baznīcā.

Visa gada garumā notiek daudzi un dažādi pasākumi gan visas Baznīcas, gan arī konkrētās valsts ietvaros. Un tā no 21. jūnija līdz 24. jūnijam Viļānos Konsekrēto personu konference organizēja rekolekcijas jeb gara sakopotības dienas. Šajās gara sakopotības dienās bija paredzēts laiks gan kopīgai lūgšanai (breviārs, Sv. Mise, garīgas konferences) gan kopīgam darbam (piem., zivju zupas vārīšana, klostera darbnīcas utt.), gan arī laiks kopīgām pārdomām par to, kā šo gadu svētīgi un skaisti izdzīvot. Rekolekciju laikā tika izmantotas tēva Viktora Pentjuša MIC sagatavotās meditācijas, kuras joprojām neko nav zaudējušas no savas aktualitātes.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 13.07.2015 10:04:25SAMUĒLA GRUPAS JAUNIEŠU REKOLEKCIJAS VIĻĀNOS

"RunāKungs, jo Tavs kalps klausās!" (1 Sam 3, 10) – ar šādu moto Samuēla grupas jaunieši izdzīvo gadu, kuru velta Dieva gribas izzināšanai savā dzīvē. Deviņu mēnešu garumā, līdzīgi kā māte savā klēpī izauklē bērnu, tā jaunieši savās sirdīs ļauj nobriest savam „Fiat!” uz Kunga aicinājumu. Tēva gribas meklējumos un pareizā ceļa atpazīšanā katrs no šiem Dieva bērniem izmanto vairākus „ieročus”, bet jo īpaši – ikdienas lūgšanu ar Svētajiem Rakstiem (Lectio Divina), garīgās dienasgrāmatas rakstīšanu, sarunas ar garīgo vadītāju un ikmēneša tikšanās, kuru ietvaros ir iespēja savstarpēji dalīties ar Dieva mīlestības pieredzi kopš pēdējās sastapšanās.

Šim, īpašajam žēlastību gadam, kā skaists noslēgums ir Samuēla grupas rekolekcijas – tas ir laiks, kad gada ietvaros briedinātajiem augļiem ir pienācis laiks tapt ievāktiem. Rekolekcijas jaunieši pavada klusumā, lai jo plašāk varētu atvērt savas sirds ausis Dieva gribas sadzirdēšanai un drosmīgas atbildes sniegšanai Viņa gribas piepildīšanai savā dzīvē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 13.07.2015 10:00:51LIELĀ GAVĒŅA REKOLEKCIJAS

Lielā Gavēņa laiks pirmām kārtām ir patiesas atgriešanās laiks, kuru katrs ticīgais cenšas pavadīt pēc iespējas skaistāk un svētīgāk, lai labi sagaidītu Kristus Augšāmcelšanās svētkus. Tāpēc draudzēs Lielā Gavēņa laikā tiek organizēti speciāli garīgie vingrinājumi, kurus sauc par rekolekcijām. Katram ticīgam cilvēkam ir svēts pienākums piedalīties Lielā Gavēņa rekolekcijās (iespēju robežās visās rekolekciju dienās) savā vai kādā citā katoļu draudzes baznīcā un izdarīt labu Lielā Gavēņa grēksūdzi (par to mums atgādina arī Baznīcas bauslis). Jau tagad lūdzam draudzes locekļus un mūsu mīļos svētceļniekus neatlikt Lielā Gavēņa grēksūdzi uz pēdējām pirmssvētku dienām, bet, līdzīgi kā tas ir bijis iepriekšējos gados, kuplā skaitā apmeklēt rekolekciju dievkalpojumus.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad piedāvājam ticīgajiem Lielā Gavēņa rekolekciju laikā izmantot iespēju dzīvot Klostera rekolekciju mājā Viļānos. Iepriekš jāpiesakās pie t. Benedikta MIC (tel. 26572230 vai vilanubaznica@inbox.lv), vietu skaists svētceļnieku mājā ierobežots.

Publicējam pilnu Lielā Gavēņa rekolekciju kārtību Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 05.03.2015 15:53:38ATZĪMĒJOT TERRA MARIANA 800 GADU JUBILEJU

Šogad svinam ļoti īpašu gadskārtu – pirms 800 gadiem pāvests Inocents III Laterāna koncila laikā Livoniju (tagadējo Latviju un Igauniju) īpašā veidā veltīja Jaunavas Marijas godam, nosaucot par Terra Mariana – Dievmātes zemi. Šī jubilejas gada sakarā Latvijas Katoļu Baznīcas bīskapi ticīgos uzrunāja ar speciālas vēstures palīdzību. Atsaucoties Latvijas Katoļu Baznīcas bīskapu aicinājumam 2015. gadā ticīgajiem apmeklēt Māras Zemes baznīcas, Viļānu klosterī kalpojošie mariāņu tēvi nolēma katru mēnesi organizēt svētceļojumus pa Latvijas un, iespējams, arī Igaunijas baznīcām.

Pirmais svētceļojums notika 26. februārī, kad 45 ticīgie no Viļānu un apkārtējām katoļu draudzēm devās svētceļojumā pie mūsu pirmā misionāra un bīskapa sv. Meinarda. Ceļš līdz Rīgai aizsteidzās ļoti ātri, jo tik vien kā paspējām palūgties Krustaceļa lūgšanu un Rožukroni. Ierodoties Rīgā, vispirms apmeklējām sv. Pētera baznīcu, Doma katedrāli (kopīgi lūdzāmies rožukroni pie sv. Meinarda relikvijām, kā arī nodziedājām Latvijas himnu Dievs, svētī Latviju nodomā par mūsu Tēvzemi).


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 05.03.2015 15:48:33VISPASAULES SLIMNIEKU DIENA VIĻĀNOS

Viļānu baznīcas centrālajā altārī jau gandrīz 100 gadus atrodas Lurdas Dievmātes skulptūra, tāpēc sākot no Sveču dienas – 2. februāra, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, iesākām lūgšanu novennu Lurdas Dievmātes godam nodomā par slimniekiem un veselību. Jau par skaistu tradīciju ir kļuvuši šie īpašie dievkalpojumi nodomā par slimniekiem un veselību. Cik man ir zināms, esam vienīgā draudze Latvijā, kur Lurdas Dievmātes skulptūra atrodas baznīcas centrālajā altārī, tāpēc arī šīs īpašās lūgšanas nodomā par slimniekiem un veselību Viļānu baznīcā notiek tik daudz, ļoti regulāri un tik bieži. 2. februārī iesākām jauna novennu nodomā par slimniekiem un veselību vesela gada garumā (2015. gada 2. februāris – 2016. gada 11. janvāris).

Draudzes locekļi un mūsu svētceļnieki kopā ar sveicieniem Kristus Dzimšanas svētkos no Viļānu klostera vēstulē saņēma arī īpašu folderi, kuru varēja aizpildīt un mariāņu tēvu, Mariāņu Palīgu Apvienības (MPA) māsu un brāļu, kā arī Viļānu draudzes ticīgo lūgšanām vesela gada garumā uzticēt sev tuvus cilvēkus, kā arī savu garīgo un fizisko veselību. Aizpildītos folderus novietojam pie Lurdas Dievmātes skulptūras kājām. Gada garumā iesūtītajos nodomos tiek svinētas 22 Sv. Mises Viļānu baznīcā un viena Sv. Mise Aglonas bazilikā. Sākot no 2. – 11.februārim šīs īpašās novennas laikā kopīgi iedziļinājāmies pāvesta Franciska 2015. gada Vispasaules slimnieku dienai sagatavotajās pārdomās, bet Sveču kapelā dega sveces iesūtītajos nodomos par slimniekiem un veselību.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 05.03.2015 15:44:35LAI MŪSU SIRDIS NENOTRULINĀS

Mūsdienu pasaulē, tik ļoti steidzīgā un skaļā, grūti ir palikt klusumā, grūti būt nomodā, grūti saskatīt Pestītāju, kurš nāk. Grūti būt patiesi priecīgam, ja mums apkārt ir arvien vairāk cilvēku, kuri ir zaudējuši dzīves jēgu. Arvien vairāk ģimeņu ar bažām un bailēm raugās nākotnē. Zinām, ka joprojām trūkst līdzekļu zāļu iegādei un palīdzībai trūkumā nonākušajiem, trūkst darbavietu, bet bezdarbs nesamazinās.

 

Vēl drūmāku skatu uz dzīvi rada plašsaziņas līdzekļi, kuri nepārtraukti mūs pārpludina ar traģisku informāciju par notiekošo mūsu valstī, Eiropā un visās pasaules malās. Neapmierinātība ar dzīvi un sāpes par to mūsu sarunu repertuārā, šķiet, ir ierakstītas uz visiem laikiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.11.2014 12:39:49TIKŠANĀS AR ĀFRIKAS MISIONĀRU

Oktobra trešajā svētdienā visā Baznīcā atzīmējam Misiju svētdienu, kad īpašā veidā mūsu uzmanība tiek pievērsta Baznīcas universālajai misijai – tā ir sūtīta sludināt Labo Vēsti visām ciltīm, tautām un tautībām. Apustuļi, paklausot Jēzus vārdiem, pēc Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem, devās pasaulei ar vārdiem un dzīvi liecināt par Kristus mīlestību un gādību.

Tādā veidā Labā Vēsts ir nonākusi pie daudzām pasaules tautām, arī pie mums, kad 1186. gadā svētais bīskaps Meinards kopā ar saviem līdzstrādniekiem ieradās Latvijā, lai mūsu senčiem sludinātu Evaņģēlija Labo Vēsti. Esam pateicīgi viņam par drosmi un ticību doties pie mums un būt par patiesu Kristus misionāru. Misiju svētdiena ir laba iespēja, lai katrs no mums no vienas puses pateiktos Dievam, Baznīcai un līdzcilvēkiem par ticības žēlastību, bet vienlaicīgi apzinātos, ka arī mēs esam aicināti būt par ticības lieciniekiem un sava veida misionāriem mūsdienu pasaulē.

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 22.10.2014 15:23:37KRISTUM UN BAZNĪCAI

Pirms deviņdesmit gadiem – 1924. gada februārī Viļānu bijušajā bernardīņu klosterī pēc noviciāta pabeigšanas Mariampoles klosterī (Lietuvā), ieradās pirmie mariāņi – t. Benedikts Skrinda MIC un t. Broņislavs Vaļpitrs MIC. Sākums nebija viegls – Viļānu baznīca pāris gadus iepriekš izdegusi, bet klosteris tik ļoti izputināts, ka nav iespējams viņā dzīvot. Un tomēr.

Pateicoties Dieva žēlastībai, Mariāņu Tēvu dedzībai un darbam, kā arī daudzu ticīgo palīdzībai Viļānu klosteris un baznīca ir izmainījusies līdz nepazīšanai. Patiešām – daudz ko šajos 90 gados mariāņu tēvi un brāļi ir piedzīvojuši – gan izaugsmi, gan vajāšanas un izsūtījumu, gan atdzimšanu. Šo gadu laikā ticīgie vienmēr ir klostera tēvus mīlējuši un cienījuši, tāpēc šoreiz nolēmām šo skaisto mūsu kongregācijas jubileju svinēt kopā ar draudžu ticīgajiem visos mūsu klosteros Latvijā – Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 24.09.2014 15:54:12LŪDZOT MIERU

Par skaistu tradīciju ir kļuvis Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos Viļānu baznīcas un Sv. Terēzes rožu dārzā veidot ziedu paklājus un kompozīcijas. Tā ir ticīgo dāvana Dievmātei viņas dzimšanas dienā.

8.septembrī pēc Sv. Mises tika pasvētīti četri ziedu paklāji, vairākas kompozīcijas un ziedu ornamenti. To nozīmi klātesošajiem skaidroja draudzes prāvests t. Rinalds MIC. Raugoties uz notiekošo pasaulē, šogad par ziedu paklāju vienojošo tēmu izvēlēts miers. Pirmajā paklājā attēlots pāvesta Jāņa Pāvila II siluets ar paceltu roku svētībai. Apkārt siluetam ziedi gan Vatikāna karoga krāsās, gan to valstu krāsās, kurās notiek nemieri. Šis ziedu paklājs veidots ar domu, lai pāvests Jānis Pāvils II, kurš apciemoja visas pasaules valstis kā miera svētceļnieks, ierodoties katrā valstī nometās ceļos un šo zemi noskūpstīja, palīdz no debesīm veicināt mieru tur, kur cieš no politiskajiem, reliģiskajiem u.c. veida konfliktiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 10.09.2014 17:37:57MARIĀŅU KONGREGĀCIJAI LATVIJĀ - 90

Šogad aprīt 90 gadi, kopš tēvi Benedikts Skrinda MIC un Broņislavs Vaļpitrs MIC, pabeiguši sagatavošanas laiku – noviciātu – Lietuvā, ieradās Latvijā, lai pēc arhibīskapa A. Springovičā lūguma „atdzīvināt klosterdzīvi Latvijā”. Viņi bija pirmie vīriešu klosterdzīves pārstāvji brīvajā Latvijā.

Atzīmējot šo jubileju, Priesteru Mariāņu Kongregācijas tēvi aicina piedalīties svinīgajos pasākumos mariāņiem uzticētās draudzēs:


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.08.2014 13:02:03DIEVMĀTES DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKOS

Pazīstam kādas rokas, kas mūs ir svētījušas. Pazīstam acis, kuras smaida, kad esam tuvumā, bet raud, kad neviens neredz. Pazīstam tādu sirdi, kura nekad nepārstāj mīlēt, sirdi, kurai pat sāpināta nepārstāj piedot. Tās ir mātes rokas, acis un sirds. Par visu, kas mūsu dzīvē ir labs un skaists, varam teikt paldies mātei, kura jau no bērnības mūs ir mācījusi visu to labo, kas viņas pašas dzīvē ir bijis svarīgs. Viņai varam pateikties par ticību, par to, ka no mazotnes mūs ir vedusi pie Dieva.

Šo Dieva klātbūtni bērns vispirms savā mātē izjūt. Bērns saprot māti un bezgalīgi viņai uzticas. Jūt to, ko jūt māte, jo māte vispirms jau runā ar sirdi. Tas ir tā it kā viņa teiktu – ļoti labi, ka tu esi, mīlu tevi tāpēc, ka esi, mīlu tevi tādu, kāds esi. Tāda ir māte, tāda ir viņas mīlestība, kas savu bērnu grib pasargāt no sāpēm, grūtībām, trūkuma. Mātes mīlestība, kura savam bērnam vēlas parādīt to, kas dzīvē ir visskaistākais.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 17.08.2014 17:29:33CEĻĀ UZ AGLONU

Cita pēc citas Viļānu novadu šķērso svētceļnieku grupas, steidzoties uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā.


11. augustā pēc rīta Sv. Mises svētceļojumu pie Māras zemes Karalienes uzsāka arī Viļānu draudzes svētceļnieki.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 17.08.2014 17:17:48JAUNIEŠU DIENU KRUSTS VIĻĀNOS

Eiropas katoļu bīskapu konference no 27. jūlija līdz 8. augustam organizēja Vispasaules jauniešu dienu Krusta un Dievmātes svētgleznas ceļojumu pa Latvijas draudzēm.

Tieši pirms trīsdesmit gadiem – 1984. gada Pūpolsvētdienā svētais pāvesta Jānis Pāvils II uzticēja jauniešiem, kuri bija pulcējušies sv. Pētera laukumā, Krustu, bet pirms desmit gadiem arī Dievmātes svētgleznu. Šos daudzo gadu laikā Jaunieši dienu Krusta un Dievmātes svētgleznas priekšā ir lūgušies miljoniem svētceļniekiem, desmitiem tūkstošu konsekrēto personu, priesteru, bīskapu, kardinālu. Arī trīs pāvesti – svētais Jānis Pāvils II, Benedikts XVI un Francisks ir lūgušies šī krusta un Dievmātes svētgleznas priekšā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 08.08.2014 11:54:00MĪLĒT UN PIEDOT

No 19. Līdz 26.jūlijam Sarkaņu rekolekciju mājā notika ignāciskās klusuma rekolekcijas par tēmu: „Mīlēt un piedot”. Tās organizēja Euharistiskā Jēzus Kongregācijas māsa Marija Terēze, vadīja mariāņu tēvs Imants Medveckis MIC un Renāte Vancāne. Piedalījās 8 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām.

„Miršu, bet tam cilvēkam nepiedošu....”. Droši vien ikvienam no jums ir gadījies dzirdēt šādus vārdus. Kā arī maigākus, ne tik kategoriskus: „Gribētu viņam piedot, bet nespēju...”. Piedot „vainīgajam” nav viegli. Mēs sevī nesam aizvainojumus kā smagu nastu, ciešot paši un mokot apkārtējos cilvēkus. Protams, dažreiz mēģinām piedot un dažreiz šķiet, ka tas ir izdevies. Bet pietiek neliela pieskāriena pie vecās rētas un dusmas, naids, bezspēks, vēlēšanās atriebties atkal atdzimst.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 08.08.2014 09:53:56BLĒŅĀM NEBIJA LAIKA

Laikā no 14. līdz 18. jūlijam Viļānu baznīcā un klosterī notika ikgadējais mariāņu tēvu organizētais ministrantu apmācības seminārs, uz kuru bija ieradies 31 ministrants no Viļāniem, Aglonas, Līvāniem, Rēzeknes, Ezerniekiem, Gulbenes, Jaunmārupes un Ludzas. Semināru vadīja mariāņu tēvs Imants MIC, karmelītu māsa Marija Stefana un seminārists Elvis, kurš studē Elkas Garīgajā Seminārā (Polijā), bet prakses laiku pavada Latvijā.

Apmācības semināra pirmsākumi meklējami 2000.gadā, kad vēl seminārists būdams, bet nu jau mariāņu tēvs Andris Ševels MIC pirmo reizi kopā pulcināja ministrantus no Latgales draudzēm. 14 gadu laikā seminārs ir iemantojis stabilas tradīcijas, ir izstrādāta programma un sastrādājusies komanda, kas vada šo semināru. Tāpēc nav brīnums, ka visus seminārā piedalīties gribētājus ne vienmēr ir iespējas uzņemt. Un tieši šī iemesla dēļ šogad bija vecuma ierobežojums no 8 līdz 14 gadiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 31.07.2014 11:27:49PRIESTERU REKOLEKCIJAS

Jau par tradīciju ir kļuvis, ka jūlijā uz savām kopīgajām rekolekcijām pulcējas priesteri kopā ar savu diecēzes bīskapu. Šogad Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteri no 7.-10. jūlijam Rēzeknē tikās uz gadskārtējiem garīgajiem vingrinājumiem – rekolekcijām. Rekolekcijas arī šogad vadīja Latvijas mariāņu tēvi no Rēzeknes, Daugavpils un Viļānu klosteriem.

 

Rekolekciju konferencēs to vadītāji pieskārās daudziem un dažādiem jautājumiem priesteru kalpojumā, kā piem.Garīgā lasīšana, uzticība lūgšanai, Sv. Mises svinēšana, priestera kalpošana konfesionālā, u.t.t.Priesteri rekolekciju laikā ne tikai uzklausīja sagatavotās konferences, bet arī kopīgi lūdzās krustaceļu Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, adorēja Kungu Jēzu Vissv. Altāra sakramentā, daudz laika pavadīja kopīgā lūgšanā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 31.07.2014 11:23:15AICINĀM MINISTRANTUS

Mēdz teikt, ka pēc Jāņiem vasara jau iegriežas uz rudens pusi. Patiešām, vēl tikai divi mēneši atlikuši vasaras priekiem, un atkal skolas somā jāliek vaska krītiņi un plastilīns, lai dotos uz skolu un satiktos ar klasesbiedriem. Tad garu garās sarunas par vasarā piedzīvoto, redzēto un iegūto.

Vasaras laiks noteikti visiem ir piedzīvojumu bagāts: dažādas nometnes, ceļojumi, viesošanās laukos vai tieši otrādi – došanās uz pilsētu vai pat tālākām un tuvākām ārzemēm. Iespēju ir daudz. Tā pat arī iespaidu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.07.2014 13:01:59ĢENERĀLĀ VIZITĀCIJA

Laikā no 5.-9.jūnijam Mariāņu Kongregācijas sv. Terēzes no Bērna Jēzus Latvijas provinci vizitēja Mariāņu Kongregācijas ģenerālpriekšnieks t. Andžejs Pakula MIC un ģenerālais padomnieks t. Zbigņevs Pilats MIC.

 

Vizitācija iesākās 5.jūnijā pie Daugavpils Jēzus Sirds draudzē kalpojošiem mariāņu tēviem. Nākošajā dienā vizitatori apmeklēja Rēzeknes sv. Andreja mariāņu tēvu klosteri. Trešā diena tika veltīta Viļānu sv. Alberta Lielā klostera vizitācijai. Visos mariāņu tēvu klosteros vizitācijas gaita bija līdzīga: tā iesākās ar kopīgām lūgšanām, notika individuālas sarunas ar visiem mariāņu tēviem, kuri pieder attiecīgajam klosterim, visio localis utt. Iespēju robežās vizitatori piedalījās kopienu lūgšanās un dievkalpojumos. Vizitācija noslēdzās 9.jūnijā ar kopīgu visu Latvijas mariāņu tikšanos.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 12.06.2014 20:12:18RGS GADA NOSLĒGUMA REKOLEKCIJAS

Ir atkal noslēgušās ikgadējās Rīgas Garīgā semināra mācību gada noslēguma rekolekcijas. Šoreiz mūs viesmīlīgi uzņēma Mariāņu tēvi Viļānos. Rekolekciju vadītājs Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš bija izvēlējies interesantu tēmu par Kalna svētībām (Mt 5,3-12).

Interesanti ir tas, ka rekolekciju uzrunas dzirdēja ne tikai Rīgas Garīgā semināra studenti, bet arī viļānieši, kuri dzīvo baznīcas tuvumā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.06.2014 15:41:22LAI MĒS BŪTU ŽĒLSIRDĪGI

Katra mēneša 13. datumā Viļānu baznīcā pulcējas ticīgie no visas Latvijas, lai godinātu Fatimas Dievmāti.

13. maijā, atzīmējot 97. gadadienu kopš Dievmātes parādīšanās Fatimas ganiņiem, Viļānu baznīcas dārzā V.E. bīskaps Jānis Bulis pasvētīja svētā pāvesta Jāņa Pāvila II pieminekli, kas novietots pie klostera sienas netālu no Fatimas Dievmātes grotas.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.06.2014 15:32:09LIELĀS PIEKTDIENAS KRUSTACEĻŠ VIĻĀNOS

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 18.04.2014 19:13:24VĒSTULE MPA BRĀĻIEM UN MĀSĀM

Februāra mēnesī visā Baznīcā svinīgi atzīmēsim gadadienu, kopš 1858. gada 11. februārī Lurdā četrpadsmitgadīgajai Bernadetai Subirū astoņpadsmit reizes parādījās Dievmāte. Šī Dievmātes svētvieta Francijas dienvidos, netālu no Spānijas, katru gadu pulcē vismaz 5 miljonus svētceļnieku un slimnieku, kuri ierodas tieši Lurdā, meklējot tur dvēseles un miesas veselību. Šo gadu laikā Lurdā notikuši vairāk kā 6500 no medicīnas viedokļa neizskaidrojumu dziedināšanu un brīnumu.

Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā jau gadiem ilgi starp daudziem un dažādiem dievkalpojumiem īpašu vietu ieņem ikmēneša dievkalpojumi nodomā par slimniekiem, lūdzot viņiem garīgo un fizisko veselību. Kāpēc tā?

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.01.2014 17:49:56JAUNA GRĀMATA PAR KAPUSVĒTKIEM

Kas mani pamudināja uzrakstīt šo nelielo darbu? Kā zinām, pirms vairākiem gadiem kapusvētki tika iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Taču Latvijā joprojām ir diezgan maz publicētu materiālu par to, kas tad ir kapusvētki. Sastopamā literatūra pārsvarā ir vai nu par kapusvētku vēsturi, vai arī par to, kā estētiskāk un skaistāk sakopt kapsētu un aizgājēju kapu kopiņas.

Bet ne jau tikai tāpēc tiek rīkoti kapusvētki. Mēs, ticīgie, vēlamies tajos aktīvi piedalīties, nevis būt tikai novērotāji. Jo kapusvētkiem ir daudz dziļāka nozīme, ko centīsimies kopīgi atklāt, pārlasot šo nelielo darbu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.01.2014 17:40:06MŪŽĪGO MIERU

2013. gada 14.oktobrī plkst. 6.20 pēc nodzīvotajiem 95 gadiem Dieva priekšā stājās Mariāņu Kongregācijas priesteris tēvs Boļeslavs Baginskis MIC. Viņš ir dzimis 1918.gada 9.janvārī Aglonas draudzē. 

Pēc Aglonas katoļu ģimnāzijas beigšanas iestājās Mariāņu Kongregācijā, un 1942.gada 21.decembrī pēc Garīgā Semināra pabeigšanas tika iesvētīts par priesteri. 

Pirmos savas priesterības gadus t. Boļeslavs MIC pavadīja Latgalē, kalpojot Viļānu draudzē par vikāru un vairākus mēnešus Nagļu draudzē par prāvestu. Tālākos dzīves gadus t.Boļeslava MIC kalpošanas vieta ir Kurzemē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 15.10.2013 11:29:01MARIĀŅU NOVICIĀTS LATVIJĀ

7. septembrī Viļānu klosterī iesākās Tēvu Mariāņu Kongregācijas noviciāts. Šogad noviciatā tika uzņemti divi brāļi un viens priesteris, kuri pavadīs šo laiku lūgšanā, lekcijās un darbā, lai pēc sagatavošanas varētu salkt pirmos svētsolījumus.

Uzņemšanas rita laikā kandidāti oficiāli lūdza Vikariāta priekšnieku t. Pāvelu Zeiļi MIC uzņemt viņus kopienā, lai viņi varētu tuvāk iepazīties ar Mariāņu garīgumu un dzīves veidu, padziļināt zināšanas garīgajā dzīvē, kā arī pārbaudīt savu aicinājumu uz klosterdzīvi šajā Kongregācijā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.09.2013 17:22:11SEMINĀRS MINISTRANTIEM

Kārtējo reizi uz ministrantu apmācības semināru Viļānos 10.-14.jūnijā, ko organizē mariāņu tēvi, tiek aicināti zēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Ministrantu apmācības seminārs notiks Viļānos tēvu mariāņu klosterī un Viļānu Romas katoļu baznīcā. Šogad semināru vadīs mariāņu tēvs Imants MIC. Īpaši priecājamies par māsas Stefanas piedalīšanos, nodarbību vadīšanu, katehēzēm un klātbūtni.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 29.05.2013 10:34:09REQUIEM AETERNAM

8. maijā 97 gadu vecumā mūžībā aizgāja Mariāņu kongregācijas tēvs Antons Škeļs.

 

Tēvs Antons Škeļs ir dzimis 1915.gada 26. augustā Rakovcu sādžā Briģu draudzē. Sešu bērnu ģimenē bija pats jaunākais bērns. Skolas gaitas uzsāka deviņu gadu vecumā – 1924. gadā tika uzņemts Briģu četrklasīgajā skolā. Pēc gada mācības turpināja Zilupes pamatskolā. Rūpēdamies par izglītību, turpināja mācīties Rēzeknes Valsts komercskolā (1930.-1934.g.).

1934.gadā Antons Škeļs izjutis aicinājumu uz priesterību un 1934. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā. Vēl pēc gada, meklēdams dziļāku garīgo dzīvi, izteicis vēlēšanos iestāties Priesteru Mariāņu kongregācijā. Klostera formāciju izgāja Viļānu klosterī, kurā kopš 1924.gada kalpoja mariāņu tēvi. Par priesteri tēvs Antons Škeļs MIC tika ordinēts 1940. gadā Aglonā. Priestera svētības saņēma no bīskapa Jāzepa Rancāna rokām.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.05.2013 19:23:43KATEHĒZE TICĪBAS GADĀ

Katoļu Baznīcā no 2012. gada 10. oktobra sākās pāvesta Benedikta XVI izsludinātais Ticības gads. Uzsākot Ticības gadu, pāvests aicināja ticīgos veltīt laiku Katehisma studēšanai, lai no jauna sev atklātu ticības pamatnostādnes.

Viļānu baznīcas kioskā varējām iegādāties apjomīgu grāmatu (956 lpp!) – „Katoliskās baznīcas Katehisms”.

Lasot Katehismu, ne katram mums viss ir saprotams. Tā nav viegla lasāmviela. Paliek daudz neskaidrību, prātam neaptveramu lietu un jautājumu, uz kuriem gribas gūt atbildes un skaidrojumu, tāpēc esam pateicīgi draudzes prāvestam tēvam Rinaldam MIC, kas uzsāka katehēzes – lekciju kursu par Katoliskās Baznīcas Katehismu.

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.05.2013 13:29:20ATKLĀT DIEVA KLĀTBŪTNI

Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētki, kurus gaidām, nav tikai atcere notikumiem, kas risinājušies tālā pagātnē. Tie atbalsojas ne tikai katrā mūsu dzīves brīdī, bet norāda arī uz visu mirušo augšāmcelšanos pasaules beigās, jo tieši Kristus augšāmcelšanās ir tā, kas dod mums katram gaismu un cerību uzvarai trijās ļoti grūtās cilvēka dzīves jomās.

Tās ir: grēks, ciešanas un nāve. Grēks apvaino Dievu, tas posta ģimenes dzīvi, saindē cilvēka attiecības ar līdzcilvēkiem. Nav tālu jāmeklē, lai pārliecinātos, cik postoša ģimenes dzīvē ir lepnība, skopums, neuzticība, skaudība, pārmērības kaut vai alkoholisma formā, dusmas, slinkums.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.03.2013 08:07:37PAGODINĀT KRISTUS KRUSTU

Lielās Piektdienas dievkalpojums Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā šogad pulcināja ļoti daudzus draudzes locekļus un svētceļniekus, kuri bija mērojuši ceļu no vairākām Rīgas draudzēm, kā arī no Aglonas, Rēzeknes, Balviem, Vidsmuižas un citām Latgales draudzēm.

Lielās Piektdienas dievkalpojuma laikā ticīgie pagodina Jēzus Kristus krustu. Jau vairākus gadus Viļānu baznīcā Lielās Piektdienas dievkalpojuma laikā ticīgajiem ir dāvāta iespēja pagodināt Viļānu baznīcas sānu altārī esošo Brīnumaino Krustu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.03.2013 07:34:52SĀKUSIES KLUSĀ NEDĒĻA

Klusajā nedēļā domās bieži atgriežos Getsemanes dārzā. Mācekļi – pēc garas dienas, kas bija piepildīta ar dažādiem spilgtiem iespaidiem un visbeidzot noslēdzās ar mielastu Pēdējo vakariņu namā – kaujas ar miegu. Ir noguruši. Bet Jēzus pagājis dziļāk dārzā, lūdzas: mans Tēvs, ja ir iespējams, lai šis biķeris paiet man secen.

Šajā biķerī, kā raksta mazā svētā Terēze, Jēzu saskatīja visas mūsu vājības un grēkus, un no šī rūgtā biķera uzlūkošanas sāka drebēt un pārklāties ar asins sviedriem. Sāka skumt un baiļoties. Un atkal lūdza Tēvu: Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man secen, bet ne tā kā es gribu, bet gan tā kā Tu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 25.03.2013 12:53:01RŪPES PAR SLIMNIEKIEM

Šogad aprit 155 gadi, kopš Lurdā četrpadsmitgadīgajai Bernadetai Subirū astoņpadsmit reizes parādījās Dievmāte. Šī Dievmātes svētvieta katru gadu pulcē neskaitāmus miljonus svētceļnieku un slimnieku, kuri ierodas Lurdā, meklējot dvēseles un miesas veselību.

Jau vairākus gadus Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā starp daudziem un dažādiem dievkalpojumiem īpašu vietu ieņem dievkalpojumi nodomā par slimniekiem, lūdzot viņiem garīgo un fizisko veselību. Šīs lūgšanas notiek tāpēc, ka Viļānu baznīcas centrālajā altārī atrodas Lurdas Dievmātes skulptūra, kuru, kā zināt, visā pasaulē īpašā veidā godina kā Slimnieku Veselību.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.02.2013 12:26:46KONSEKRĒTO PERSONU DIENA

No 3. līdz 5. februārim Aglonā notika konsekrētām personām veltītas rekolekcijas, kuras vadīja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Luidži Bonacci. Tikšanās laikā nuncijs Latvijas konsekrētajiem pasniedza Vatikāna apstiprinātus „Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konferences" statūtus, kam sekoja jaunās organizācijas padomes vēlēšanas.

Par prezidenti tika ievēlēta māsa Inese Ieva Lietaviete no Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas. Par Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konferences prezidenta vietnieku ievēlēja Priesteru Mariāņu kongregācijas tēvu Rinaldu Stankēviču MIC un par padomnieci – Apustulisko Oblāti Liliāni Bertrānu no kustības „Pro Sanctitate”.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 08.02.2013 13:36:47SVEČU DIENA RATNIEKOS

1. februārī Rēzeknes novada Ratnieku kultūras namā notika Sveču dienai veltīta kultūras pēcpusdiena. Tās galvenā tēma bija vakarēšanas tradīcijas senajā latgaliešu sādžā. Ar stāstījumiem, dziesmām un teatrāliem priekšnesumiem pasākumā piedalījās deviņas folkloras kopas no apkārtējiem pagastiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 07.02.2013 19:35:56MESAS PIRMATSKAŅOJUMS

2. februārī, Sveču dienas vakarā Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā notika jaunās komponistes Guntras Kuzminas Mesas pirmatskaņojums.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 07.02.2013 10:34:44SVĒTĪGAIS JURIS MATULĒVIČS

27.janvāris ir Mariāņu kongregācijas atjaunotāja svētīgā Jura Matulēviča piemiņas diena. Arhibīskaps, apustuliskais vizitators Lietuvā, agrāk – Viļņas bīskaps, Bezvainīgi Ieņemtās Jaunavas Marijas Priesteru mariāņu kongregācijas atjaunotājs, Nabadzīgo Māsu un Euharistiskā Jēzus Māsu garīgo apvienību dibinātājs Juris Matulēvičs nomira Kauņā 1927.gada 27. janvārī.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 24.01.2013 01:37:21Izdota jauna tēva Viktora Pentjuša MIC grāmata Dieva gudrība

Raugoties uz pasauli, kurā valda arvien lielāks troksnis un steiga, kurā vairāk ir runātāju nekā klausītāju, mariāņu tēvs Viktors Pentjušs MIC (1915–2007) aicina iemīlēt klusumu, praktizējot meditāciju. Klusēšana un vienatne ir Dieva Vārda saklausīšanas un pārdomāšanas priekšnoteikumi. Tāpēc to var nosaukt par cilvēka, kurš rūpējas par savu garīgo dzīvi, bagātību. Vislielākie reliģiskie pārdzīvojumi vienmēr notiek klusumā. Personiska tikšanās ar Dievu un saruna ar Viņu var notikt tikai klusumā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 28.09.2012 09:39:04