Menu:

Kontakts ar mums

Tēvi mariāņi
Kultūras laukums 6a,
Viļāni, LV-4650.
Tālr.: +371 64662413
e-pasts: mariani@mariani.lv

Jaunumi mariāņu kopienā

 

AICINĀM MINISTRANTUS

Mēdz teikt, ka pēc Jāņiem vasara jau iegriežas uz rudens pusi. Patiešām, vēl tikai divi mēneši atlikuši vasaras priekiem, un atkal skolas somā jāliek vaska krītiņi un plastilīns, lai dotos uz skolu un satiktos ar klasesbiedriem. Tad garu garās sarunas par vasarā piedzīvoto, redzēto un iegūto.

Vasaras laiks noteikti visiem ir piedzīvojumu bagāts: dažādas nometnes, ceļojumi, viesošanās laukos vai tieši otrādi – došanās uz pilsētu vai pat tālākām un tuvākām ārzemēm. Iespēju ir daudz. Tā pat arī iespaidu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.07.2014 13:01:59ĢENERĀLĀ VIZITĀCIJA

Laikā no 5.-9.jūnijam Mariāņu Kongregācijas sv. Terēzes no Bērna Jēzus Latvijas provinci vizitēja Mariāņu Kongregācijas ģenerālpriekšnieks t. Andžejs Pakula MIC un ģenerālais padomnieks t. Zbigņevs Pilats MIC.

 

Vizitācija iesākās 5.jūnijā pie Daugavpils Jēzus Sirds draudzē kalpojošiem mariāņu tēviem. Nākošajā dienā vizitatori apmeklēja Rēzeknes sv. Andreja mariāņu tēvu klosteri. Trešā diena tika veltīta Viļānu sv. Alberta Lielā klostera vizitācijai. Visos mariāņu tēvu klosteros vizitācijas gaita bija līdzīga: tā iesākās ar kopīgām lūgšanām, notika individuālas sarunas ar visiem mariāņu tēviem, kuri pieder attiecīgajam klosterim, visio localis utt. Iespēju robežās vizitatori piedalījās kopienu lūgšanās un dievkalpojumos. Vizitācija noslēdzās 9.jūnijā ar kopīgu visu Latvijas mariāņu tikšanos.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 12.06.2014 20:12:18RGS GADA NOSLĒGUMA REKOLEKCIJAS

Ir atkal noslēgušās ikgadējās Rīgas Garīgā semināra mācību gada noslēguma rekolekcijas. Šoreiz mūs viesmīlīgi uzņēma Mariāņu tēvi Viļānos. Rekolekciju vadītājs Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš bija izvēlējies interesantu tēmu par Kalna svētībām (Mt 5,3-12).

Interesanti ir tas, ka rekolekciju uzrunas dzirdēja ne tikai Rīgas Garīgā semināra studenti, bet arī viļānieši, kuri dzīvo baznīcas tuvumā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.06.2014 15:41:22LAI MĒS BŪTU ŽĒLSIRDĪGI

Katra mēneša 13. datumā Viļānu baznīcā pulcējas ticīgie no visas Latvijas, lai godinātu Fatimas Dievmāti.

13. maijā, atzīmējot 97. gadadienu kopš Dievmātes parādīšanās Fatimas ganiņiem, Viļānu baznīcas dārzā V.E. bīskaps Jānis Bulis pasvētīja svētā pāvesta Jāņa Pāvila II pieminekli, kas novietots pie klostera sienas netālu no Fatimas Dievmātes grotas.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 03.06.2014 15:32:09LIELĀS PIEKTDIENAS KRUSTACEĻŠ VIĻĀNOS

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 18.04.2014 19:13:24VĒSTULE MPA BRĀĻIEM UN MĀSĀM

Februāra mēnesī visā Baznīcā svinīgi atzīmēsim gadadienu, kopš 1858. gada 11. februārī Lurdā četrpadsmitgadīgajai Bernadetai Subirū astoņpadsmit reizes parādījās Dievmāte. Šī Dievmātes svētvieta Francijas dienvidos, netālu no Spānijas, katru gadu pulcē vismaz 5 miljonus svētceļnieku un slimnieku, kuri ierodas tieši Lurdā, meklējot tur dvēseles un miesas veselību. Šo gadu laikā Lurdā notikuši vairāk kā 6500 no medicīnas viedokļa neizskaidrojumu dziedināšanu un brīnumu.

Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā jau gadiem ilgi starp daudziem un dažādiem dievkalpojumiem īpašu vietu ieņem ikmēneša dievkalpojumi nodomā par slimniekiem, lūdzot viņiem garīgo un fizisko veselību. Kāpēc tā?

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.01.2014 17:49:56JAUNA GRĀMATA PAR KAPUSVĒTKIEM

Kas mani pamudināja uzrakstīt šo nelielo darbu? Kā zinām, pirms vairākiem gadiem kapusvētki tika iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Taču Latvijā joprojām ir diezgan maz publicētu materiālu par to, kas tad ir kapusvētki. Sastopamā literatūra pārsvarā ir vai nu par kapusvētku vēsturi, vai arī par to, kā estētiskāk un skaistāk sakopt kapsētu un aizgājēju kapu kopiņas.

Bet ne jau tikai tāpēc tiek rīkoti kapusvētki. Mēs, ticīgie, vēlamies tajos aktīvi piedalīties, nevis būt tikai novērotāji. Jo kapusvētkiem ir daudz dziļāka nozīme, ko centīsimies kopīgi atklāt, pārlasot šo nelielo darbu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.01.2014 17:40:06MŪŽĪGO MIERU

2013. gada 14.oktobrī plkst. 6.20 pēc nodzīvotajiem 95 gadiem Dieva priekšā stājās Mariāņu Kongregācijas priesteris tēvs Boļeslavs Baginskis MIC. Viņš ir dzimis 1918.gada 9.janvārī Aglonas draudzē. 

Pēc Aglonas katoļu ģimnāzijas beigšanas iestājās Mariāņu Kongregācijā, un 1942.gada 21.decembrī pēc Garīgā Semināra pabeigšanas tika iesvētīts par priesteri. 

Pirmos savas priesterības gadus t. Boļeslavs MIC pavadīja Latgalē, kalpojot Viļānu draudzē par vikāru un vairākus mēnešus Nagļu draudzē par prāvestu. Tālākos dzīves gadus t.Boļeslava MIC kalpošanas vieta ir Kurzemē.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 15.10.2013 11:29:01MARIĀŅU NOVICIĀTS LATVIJĀ

7. septembrī Viļānu klosterī iesākās Tēvu Mariāņu Kongregācijas noviciāts. Šogad noviciatā tika uzņemti divi brāļi un viens priesteris, kuri pavadīs šo laiku lūgšanā, lekcijās un darbā, lai pēc sagatavošanas varētu salkt pirmos svētsolījumus.

Uzņemšanas rita laikā kandidāti oficiāli lūdza Vikariāta priekšnieku t. Pāvelu Zeiļi MIC uzņemt viņus kopienā, lai viņi varētu tuvāk iepazīties ar Mariāņu garīgumu un dzīves veidu, padziļināt zināšanas garīgajā dzīvē, kā arī pārbaudīt savu aicinājumu uz klosterdzīvi šajā Kongregācijā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.09.2013 17:22:11SEMINĀRS MINISTRANTIEM

Kārtējo reizi uz ministrantu apmācības semināru Viļānos 10.-14.jūnijā, ko organizē mariāņu tēvi, tiek aicināti zēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Ministrantu apmācības seminārs notiks Viļānos tēvu mariāņu klosterī un Viļānu Romas katoļu baznīcā. Šogad semināru vadīs mariāņu tēvs Imants MIC. Īpaši priecājamies par māsas Stefanas piedalīšanos, nodarbību vadīšanu, katehēzēm un klātbūtni.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 29.05.2013 10:34:09REQUIEM AETERNAM

8. maijā 97 gadu vecumā mūžībā aizgāja Mariāņu kongregācijas tēvs Antons Škeļs.

 

Tēvs Antons Škeļs ir dzimis 1915.gada 26. augustā Rakovcu sādžā Briģu draudzē. Sešu bērnu ģimenē bija pats jaunākais bērns. Skolas gaitas uzsāka deviņu gadu vecumā – 1924. gadā tika uzņemts Briģu četrklasīgajā skolā. Pēc gada mācības turpināja Zilupes pamatskolā. Rūpēdamies par izglītību, turpināja mācīties Rēzeknes Valsts komercskolā (1930.-1934.g.).

1934.gadā Antons Škeļs izjutis aicinājumu uz priesterību un 1934. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā. Vēl pēc gada, meklēdams dziļāku garīgo dzīvi, izteicis vēlēšanos iestāties Priesteru Mariāņu kongregācijā. Klostera formāciju izgāja Viļānu klosterī, kurā kopš 1924.gada kalpoja mariāņu tēvi. Par priesteri tēvs Antons Škeļs MIC tika ordinēts 1940. gadā Aglonā. Priestera svētības saņēma no bīskapa Jāzepa Rancāna rokām.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.05.2013 19:23:43KATEHĒZE TICĪBAS GADĀ

Katoļu Baznīcā no 2012. gada 10. oktobra sākās pāvesta Benedikta XVI izsludinātais Ticības gads. Uzsākot Ticības gadu, pāvests aicināja ticīgos veltīt laiku Katehisma studēšanai, lai no jauna sev atklātu ticības pamatnostādnes.

Viļānu baznīcas kioskā varējām iegādāties apjomīgu grāmatu (956 lpp!) – „Katoliskās baznīcas Katehisms”.

Lasot Katehismu, ne katram mums viss ir saprotams. Tā nav viegla lasāmviela. Paliek daudz neskaidrību, prātam neaptveramu lietu un jautājumu, uz kuriem gribas gūt atbildes un skaidrojumu, tāpēc esam pateicīgi draudzes prāvestam tēvam Rinaldam MIC, kas uzsāka katehēzes – lekciju kursu par Katoliskās Baznīcas Katehismu.

 


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.05.2013 13:29:20ATKLĀT DIEVA KLĀTBŪTNI

Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētki, kurus gaidām, nav tikai atcere notikumiem, kas risinājušies tālā pagātnē. Tie atbalsojas ne tikai katrā mūsu dzīves brīdī, bet norāda arī uz visu mirušo augšāmcelšanos pasaules beigās, jo tieši Kristus augšāmcelšanās ir tā, kas dod mums katram gaismu un cerību uzvarai trijās ļoti grūtās cilvēka dzīves jomās.

Tās ir: grēks, ciešanas un nāve. Grēks apvaino Dievu, tas posta ģimenes dzīvi, saindē cilvēka attiecības ar līdzcilvēkiem. Nav tālu jāmeklē, lai pārliecinātos, cik postoša ģimenes dzīvē ir lepnība, skopums, neuzticība, skaudība, pārmērības kaut vai alkoholisma formā, dusmas, slinkums.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.03.2013 08:07:37PAGODINĀT KRISTUS KRUSTU

Lielās Piektdienas dievkalpojums Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā šogad pulcināja ļoti daudzus draudzes locekļus un svētceļniekus, kuri bija mērojuši ceļu no vairākām Rīgas draudzēm, kā arī no Aglonas, Rēzeknes, Balviem, Vidsmuižas un citām Latgales draudzēm.

Lielās Piektdienas dievkalpojuma laikā ticīgie pagodina Jēzus Kristus krustu. Jau vairākus gadus Viļānu baznīcā Lielās Piektdienas dievkalpojuma laikā ticīgajiem ir dāvāta iespēja pagodināt Viļānu baznīcas sānu altārī esošo Brīnumaino Krustu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 30.03.2013 07:34:52SĀKUSIES KLUSĀ NEDĒĻA

Klusajā nedēļā domās bieži atgriežos Getsemanes dārzā. Mācekļi – pēc garas dienas, kas bija piepildīta ar dažādiem spilgtiem iespaidiem un visbeidzot noslēdzās ar mielastu Pēdējo vakariņu namā – kaujas ar miegu. Ir noguruši. Bet Jēzus pagājis dziļāk dārzā, lūdzas: mans Tēvs, ja ir iespējams, lai šis biķeris paiet man secen.

Šajā biķerī, kā raksta mazā svētā Terēze, Jēzu saskatīja visas mūsu vājības un grēkus, un no šī rūgtā biķera uzlūkošanas sāka drebēt un pārklāties ar asins sviedriem. Sāka skumt un baiļoties. Un atkal lūdza Tēvu: Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man secen, bet ne tā kā es gribu, bet gan tā kā Tu.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 25.03.2013 12:53:01RŪPES PAR SLIMNIEKIEM

Šogad aprit 155 gadi, kopš Lurdā četrpadsmitgadīgajai Bernadetai Subirū astoņpadsmit reizes parādījās Dievmāte. Šī Dievmātes svētvieta katru gadu pulcē neskaitāmus miljonus svētceļnieku un slimnieku, kuri ierodas Lurdā, meklējot dvēseles un miesas veselību.

Jau vairākus gadus Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā starp daudziem un dažādiem dievkalpojumiem īpašu vietu ieņem dievkalpojumi nodomā par slimniekiem, lūdzot viņiem garīgo un fizisko veselību. Šīs lūgšanas notiek tāpēc, ka Viļānu baznīcas centrālajā altārī atrodas Lurdas Dievmātes skulptūra, kuru, kā zināt, visā pasaulē īpašā veidā godina kā Slimnieku Veselību.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 09.02.2013 12:26:46KONSEKRĒTO PERSONU DIENA

No 3. līdz 5. februārim Aglonā notika konsekrētām personām veltītas rekolekcijas, kuras vadīja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Luidži Bonacci. Tikšanās laikā nuncijs Latvijas konsekrētajiem pasniedza Vatikāna apstiprinātus „Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konferences" statūtus, kam sekoja jaunās organizācijas padomes vēlēšanas.

Par prezidenti tika ievēlēta māsa Inese Ieva Lietaviete no Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas. Par Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konferences prezidenta vietnieku ievēlēja Priesteru Mariāņu kongregācijas tēvu Rinaldu Stankēviču MIC un par padomnieci – Apustulisko Oblāti Liliāni Bertrānu no kustības „Pro Sanctitate”.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 08.02.2013 13:36:47SVEČU DIENA RATNIEKOS

1. februārī Rēzeknes novada Ratnieku kultūras namā notika Sveču dienai veltīta kultūras pēcpusdiena. Tās galvenā tēma bija vakarēšanas tradīcijas senajā latgaliešu sādžā. Ar stāstījumiem, dziesmām un teatrāliem priekšnesumiem pasākumā piedalījās deviņas folkloras kopas no apkārtējiem pagastiem.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 07.02.2013 19:35:56MESAS PIRMATSKAŅOJUMS

2. februārī, Sveču dienas vakarā Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā notika jaunās komponistes Guntras Kuzminas Mesas pirmatskaņojums.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 07.02.2013 10:34:44SVĒTĪGAIS JURIS MATULĒVIČS

27.janvāris ir Mariāņu kongregācijas atjaunotāja svētīgā Jura Matulēviča piemiņas diena. Arhibīskaps, apustuliskais vizitators Lietuvā, agrāk – Viļņas bīskaps, Bezvainīgi Ieņemtās Jaunavas Marijas Priesteru mariāņu kongregācijas atjaunotājs, Nabadzīgo Māsu un Euharistiskā Jēzus Māsu garīgo apvienību dibinātājs Juris Matulēvičs nomira Kauņā 1927.gada 27. janvārī.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 24.01.2013 01:37:21Izdota jauna tēva Viktora Pentjuša MIC grāmata Dieva gudrība

Raugoties uz pasauli, kurā valda arvien lielāks troksnis un steiga, kurā vairāk ir runātāju nekā klausītāju, mariāņu tēvs Viktors Pentjušs MIC (1915–2007) aicina iemīlēt klusumu, praktizējot meditāciju. Klusēšana un vienatne ir Dieva Vārda saklausīšanas un pārdomāšanas priekšnoteikumi. Tāpēc to var nosaukt par cilvēka, kurš rūpējas par savu garīgo dzīvi, bagātību. Vislielākie reliģiskie pārdzīvojumi vienmēr notiek klusumā. Personiska tikšanās ar Dievu un saruna ar Viņu var notikt tikai klusumā.


Lasīt tālāk »

imants (imants@mariani.lv) 28.09.2012 09:39:04